کرده 

نه "گفتن را یاد بگیر!

این" نون و ه " در کنار هم کلمه ی مقدسی ساخته اند!

در مقابل خواسته هایت که باعث حقارت تو میشوند بگو ...نه!

یک نفر هر چقدر گستاخانه و بی شرمانه که می خواسته با تو رفتار کرده و حالا دلت میخواهد به او پیام بدهی....؟!

به دلت بگو نه!

"بعضی ها ارزش معاشرت ندارند"

دوستت از تو کاری را میخواهد انجام بدهی که وجدانت قبول نمیکند... بگو نه!

"قبول که دوست توست اما هیچ چیز ارزش وجدان درد را ندارد"

از تو میخواهند به جایی بروی که آدم ها و رفتارهایشان عذابت میدهند...بگو نه!

"با لحظات عمرت که رودربایستی نداری"

پیرمردی در مترو سرپا ایستاده و تو نشسته ای!

پایت هم درد میکند و احتمالن خسته ای...به پاهایت بگو نه!

"میچسبد گاهی با خودت بجنگی، میچسبد و شیرین است"

روزی با یک نفر رابطه داشته ای و او خیلی خودخواهانه تو را رها کرده و رفته و حالا دوباره برگشته و فیلش یاد هندوستان کرده است ....بگو نه!

"تو حق نداری خودت را بازیچه ی هوس دیگران کنی که مثل کشو بیایند و بروند!"

 

هرگاه یک جایی گیر کردی که احساست گفت" بلی "و عقلت گفت "خیر" به حرف (عقل) ات گوش کن تا زندگی ات از چهارچوب خارج نشود!

 

میدانی چیست رفیق...؟

 

یک جاهایی اگر نگویی نه!

تمام رنج ها و استرس ها و حقارت ها

به تو و زندگی ات "آری" میگویند.

 

البته که مختاری

فقط اگر نتوانستی "نه" بگویی.. .

لطف کن و ناله هایت را پیش من نیاور!

 

 

منبع اصلی مطلب : تو دلیام
برچسب ها : کرده
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت :